כל הזכויות שמורות
תמיכה טכנית - ספרים וחוברות
לרשותכם תמיכה מקיפה לכל סוגי הכריכות, התמיכה מיועדת לבעלי ידע בסיסי בסביבת מחשב ותוכנות גרפיקה.
יש להקפיד למלא במדוייק אחר כל ההוראות, במקרה ונתקלתם רוניב ׳׳צור קשר׳׳.
התמיכה יחודית לציוד שברשותנו ובמכוון אינה מתאימה לשימוש בבית דפוס אחר, תוכן התמיכה מוגן בזכויות יוצרים ואסור להעתקה או להפצה.