למכשירים בעלי תוכנת Waze מותקנת
נווט לסניף יוסף
נווט לסניף ויצו
למכשירים בעלי תוכנת Waze מותקנת
נווט לסניף יוסף
נווט לסניף ויצו
למכשירים בעלי תוכנת Waze מותקנת
כל הפתרונות במסגרת אחת