בד קנבאס מודפס באיכות הגבוהה ביותר עם צבע מוגן דהייה ומוגן מים באיכות פוטו עם אחריות ללא הגבלת זמן.
מסגרת מתיחה עם פאות לבנות
פאות המסגרת בצבע הקנבאס-לבן
יש לצרף קובץ בדיוק בגודל הסופי הרצוי.
אין צורך להתחשב בפאות מסביב.
מסגרת מתיחה עם פאות מודפסות
הדפסה בלבד ללא מסגרת מתיחה
פאות המסגרת מודפסות כחלק מהתמונה.
יש לצרף קובץ בתוספת 5 ס׳׳מ מכל צד.
לדוגמא: גודל סופי 50/70 ס׳׳מ
יש לצרף קובץ בגודל 55/75 ס׳׳מ.
2.5 ס׳׳מ מכל צד ישמשו לעיטוף הפאות
בד קנבאס מודפס ללא מסגרת
יש לצרף קובץ בדיוק בגודל הסופי הרצוי.
ההדפסה מסופקת עם תוספת בד
של 4 ס׳׳מ מכל צידי הקנבאס
למקרה של מתיחה בעתיד על מסגרת.
במהלך ההזמנה לרשותכם אפשרויות הזמנה עם מסגרת מתיחה מאחור או בד מודפס בלבד ללא מסגרת

הדפסת קנבאס

הדפסות תמונות על קנבאס

בד קנבאס מודפס באיכות הגבוהה ביותר עם צבע מוגן דהייה
ומוגן מים באיכות פוטו עם אחריות ללא הגבלת זמן.
במהלך ההזמנה לרשותכם אפשרויות הזמנה
עם מסגרת מתיחה מאחור או בד מודפס בלבד ללא מסגרת
מסגרת מתיחה עם פאות לבנות
מסגרת מתיחה עם פאות מודפסות
הדפסה בלבד ללא מסגרת מתיחה
פאות המסגרת בצבע הקנבאס-לבן
יש לצרף קובץ בדיוק בגודל הסופי הרצוי.
אין צורך להתחשב בפאות מסביב.
פאות המסגרת מודפסות כחלק מהתמונה.
יש לצרף קובץ בתוספת 5 ס׳׳מ מכל צד.
לדוגמא: גודל סופי 50/70 ס׳׳מ
יש לצרף קובץ בגודל 55/75 ס׳׳מ.
2.5 ס׳׳מ מכל צד ישמשו לעיטוף הפאות
בד קנבאס מודפס ללא מסגרת
יש לצרף קובץ בדיוק בגודל הסופי הרצוי.
ההדפסה מסופקת עם תוספת בד
של 4 ס׳׳מ מכל צידי הקנבאס
למקרה של מתיחה בעתיד על מסגרת.

הדפסת קנבאס

הדפסות תמונות על קנבאס