קטגוריה זו מאפשרת הדפסת A3 במדפסת לייזר-מדפסת זו מהירה ומאפשרת הדפסה על מגוון רחב של סוגי חומרים.
גודל כל החומרים בקטגוריה זו הוא A3 בלבד. ניתן למקם כל גודל עד גודל זה או למקם מספר אלמנטים על הדף.
שליחת קובץ pdf מרובה עמודים מחייב בחירה מדוייקת של כמות העמודים בקובץ בעמודה ׳׳כמות׳׳ לצורך תמחור.
אסור לשלוח הדפסה דו צדדית בקטגוריה זו - קובץ המכיל 2 דפים או יותר יודפס בנפרד, כל מסמך בדף בודד.
המדפסת מותירה 5 מ׳׳מ ללא הדפסה מכל צד - חוסר התחשבות בכך בגרפיקה יגרום להדפסה להיקטע בשוליים.
שליחת קבצים גדולים מ A3 - מקרה כזה יגרום להתאמת הקובץ לגודל A3.
הזמנת הדפסת A3 צד אחד
קטגוריה זו מאפשרת הדפסת A3 במדפסת לייזר
מדפסת זו מהירה ומאפשרת הדפסה על מגוון רחב של סוגי חומרים.

גודל כל החומרים בקטגוריה זו הוא A3 בלבד.
ניתן למקם כל גודל עד גודל זה או למקם מספר אלמנטים על הדף.

שליחת קובץ pdf מרובה עמודים מחייב בחירה מדוייקת
של כמות העמודים בקובץ בעמודה ׳׳כמות׳׳ לצורך תמחור.

אין לשלוח הדפסה דו צדדית בקטגוריה זו
קובץ המכיל 2 דפים או יותר יודפס בנפרד, כל מסמך בדף בודד.

המדפסת מותירה 5 מ׳׳מ ללא הדפסה מכל צד
חוסר התחשבות בכך בגרפיקה יגרום להדפסה להיקטע בשוליים.

שליחת קבצים גדולים מ A3 - יגרום להתאמת הקובצים לגודל A3
ההדפסה תחוייב בתשלום מלא.