קטגוריה זו מאפשרת הדפסת A3 במדפסת לייזר-מדפסת זו מהירה ומאפשרת הדפסה על מגוון רחב של סוגי חומרים.
זוהי הדפסה בסיסית בלבד ואינה מיועדת להגהת צבע או לאיכויות צילום, לאיכות מרבית יש לבחור בקטגוריה ׳׳פיתוח תמונות׳׳.
גודל כל החומרים בקטגוריה זו הוא A3 בלבד, הדפסת דפים מוגדלים ניתן לרכוש בחנות בלבד.
שליחת קובץ pdf מרובה עמודים מחייב בחירה מדוייקת של כמות העמודים בקובץ בעמודה ׳׳כמות׳׳ לצורך תמחור.
קובץ pdf מרובה עמודים שלא תואם לכמות שנבחרה, יגרום למערכת להדפיס רק את העמודים הראשונים ששולמו.
אסור לשלוח הדפסה דו צדדית בקטגוריה זו - קובץ המכיל 2 דפים או יותר יודפס בנפרד, כל מסמך בדף בודד.
המדפסת מותירה 5 מ׳׳מ ללא הדפסה מכל צד - חוסר התחשבות בכך בגרפיקה יגרום להדפסה להיקטע בשוליים.
המערכת אוטומטית לחלוטין ואינה בודקת את תוכן הקובץ - כל דף שנשלח מחוייב בתשלום מלא כולל דף ריק.
שליחת קבצים גדולים מ A3 - מקרה כזה יגרום להתאמת הקובץ לגודל A3 - ההדפסה תחוייב בתשלום מלא.
הזמנת הדפסת A3 צד אחד
קטגוריה זו מאפשרת הדפסת A3 במדפסת לייזר
מדפסת זו מהירה ומאפשרת הדפסה על מגוון רחב של סוגי חומרים.

זוהי הדפסה בסיסית בלבד ואינה מיועדת להגהת צבע או לאיכויות צילום,
לאיכות מרבית יש לבחור בקטגוריה ׳׳פיתוח תמונות׳׳.

גודל כל החומרים בקטגוריה זו הוא A3 בלבד.

שליחת קובץ pdf מרובה עמודים מחייב בחירה מדוייקת
של כמות העמודים בקובץ בעמודה ׳׳כמות׳׳ לצורך תמחור.

קובץ pdf מרובה עמודים שלא תואם לכמות שנבחרה,
יגרום למערכת להדפיס רק את העמודים הראשונים ששולמו.

אין לשלוח הדפסה דו צדדית בקטגוריה זו
קובץ המכיל 2 דפים או יותר יודפס בנפרד, כל מסמך בדף בודד.

המדפסת מותירה 5 מ׳׳מ ללא הדפסה מכל צד
חוסר התחשבות בכך בגרפיקה יגרום להדפסה להיקטע בשוליים.

שליחת קבצים גדולים מ A3 - יגרום להתאמת הקובצים לגודל A3
ההדפסה תחוייב בתשלום מלא.