קטגוריה זו מאפשרת הדפסת A3 במדפסת לייזר-מדפסת זו מהירה ומאפשרת הדפסה על מגוון רחב של סוגי חומרים.
זוהי הדפסה בסיסית בלבד ואינה מיועדת להגהת צבע או לאיכויות צילום, לאיכות מרבית יש לבחור בקטגוריה ׳׳פיתוח תמונות׳׳.
גודל כל החומרים בקטגוריה זו הוא A3 בלבד. הדפסת דפים מוגדלים ניתן לרכוש בחנות בלבד.
שליחת קובץ pdf מרובה עמודים מחייב בחירה מדוייקת של כמות העמודים בקובץ בעמודה ׳׳כמות׳׳ לצורך תמחור.
קובץ pdf מרובה עמודים שלא תואם לכמות שנבחרה, יגרום למערכת להדפיס רק את העמודים הראשונים ששולמו.
חובה לשלוח קובץ pdf המכיל את שני הצדדים להדפסה - אסור לשלוח קבצים בנפרד להדפסה דו צדדית.
המדפסת מותירה 5 מ׳׳מ ללא הדפסה מכל צד - חוסר התחשבות בכך בגרפיקה יגרום להדפסה להיקטע בשוליים.
המערכת אוטומטית לחלוטין ואינה בודקת את תוכן הקובץ - כל דף שנשלח מחוייב בתשלום מלא כולל דף ריק.
שליחת קבצים גדולים מ A3 - מקרה כזה יגרום להתאמת הקובץ לגודל A3 - ההדפסה תחוייב בתשלום מלא.
לא מצאתם נייר מתאים במהלך ההזמנה? ניתן להגיע לחנות ולהתרשם ממבחר עצום של ניירות.
הזמנת A3 דו צדדי
קטגוריה זו מאפשרת הדפסת A3 במדפסת לייזר
מדפסת זו מהירה ומאפשרת הדפסה על מגוון רחב של סוגי חומרים.

זוהי הדפסה בסיסית בלבד ואינה מיועדת להגהת צבע או לאיכויות צילום,
לאיכות מרבית יש לבחור בקטגוריה ׳׳פיתוח תמונות׳׳.

גודל כל החומרים בקטגוריה זו הוא A3 בלבד.

קובץ pdf מרובה עמודים מחייב בחירה מדוייקת של כמות העמודים
בקובץ בעמודה ׳׳כמות׳׳ לצורך תמחור.

קובץ pdf מרובה עמודים שלא תואם לכמות שנבחרה,
יגרום למערכת להדפיס רק את העמודים הראשונים ששולמו.

חובה לשלוח קובץ pdf המכיל את שני הצדדים להדפסה
אין לשלוח קבצים בנפרד להדפסה דו צדדית.

המדפסת מותירה 5 מ׳׳מ ללא הדפסה מכל צד
חוסר התחשבות בכך בגרפיקה יגרום להדפסה להיקטע בשוליים.

המערכת אוטומטית לחלוטין ואינה בודקת את תוכן הקובץ
כל דף שנשלח מחוייב בתשלום מלא כולל דף ריק.

קבצים גדולים מ A3 - מקרה כזה יגרום להתאמת הקובץ לגודל A3
ההדפסה תחוייב בתשלום מלא.