קטגוריה זו מאפשרת הדפסת A3 במדפסת לייזר-מדפסת זו מהירה ומאפשרת הדפסה על מגוון רחב של סוגי חומרים.
גודל כל החומרים בקטגוריה זו הוא A3 בלבד. ניתן למקם כל גודל עד גודל זה או למקם מספר אלמנטים על הדף.
שליחת קובץ pdf מרובה עמודים מחייב בחירה מדוייקת של כמות העמודים בקובץ בעמודה ׳׳כמות׳׳ לצורך תמחור.
חובה לשלוח קובץ pdf המכיל את שני הצדדים להדפסה - אסור לשלוח קבצים בנפרד להדפסה דו צדדית.
המדפסת מותירה 5 מ׳׳מ ללא הדפסה מכל צד - חוסר התחשבות בכך בגרפיקה יגרום להדפסה להיקטע בשוליים.
שליחת קבצים גדולים מ A3 - מקרה כזה יגרום להתאמת הקובץ לגודל A3.
לא מצאתם נייר מתאים במהלך ההזמנה? ניתן להגיע לחנות ולהתרשם ממבחר עצום של ניירות.
הזמנת A3 דו צדדי
קטגוריה זו מאפשרת הדפסת A3 במדפסת לייזר
מדפסת זו מהירה ומאפשרת הדפסה על מגוון רחב של סוגי חומרים.

גודל כל החומרים בקטגוריה זו הוא A3 בלבד.
ניתן למקם כל גודל עד גודל זה או למקם מספר אלמנטים על הדף.

קובץ pdf מרובה עמודים מחייב בחירה מדוייקת של כמות העמודים
בקובץ בעמודה ׳׳כמות׳׳ לצורך תמחור.


חובה לשלוח קובץ pdf המכיל את שני הצדדים להדפסה
אין לשלוח קבצים בנפרד להדפסה דו צדדית.

המדפסת מותירה 5 מ׳׳מ ללא הדפסה מכל צד
חוסר התחשבות בכך בגרפיקה יגרום להדפסה להיקטע בשוליים.


קבצים גדולים מ A3 - מקרה כזה יגרום להתאמת הקובץ לגודל A3
ההדפסה תחוייב בתשלום מלא.