כל הפתרונות במסגרת אחת
הצעת מחיר לספרים/חוברות
לצורך קבלת מחיר מהיר ומדוייק יש להקפיד על הפרטים הבאים:

לכריכה קשה

דף זה מיועד להצעת מחיר בלבד! - הקבצים יבדקו לאחר אישור הזמנה
יש לשלוח קובץ pdf המכיל רק את הבלוק הפנימי - מידות הכריכה ישלחו בהמשך.
לכריכה רכה

יש לשלוח קובץ pdf המכיל רק את הבלוק הפנימי - מידות הכריכה ישלחו בהמשך.
לכריכת ספירלה

יש לשלוח קובץ pdf המכיל המכיל את כל הדפים, כולל הכריכה.
לכריכת פוטובוק

יש לשלוח קובץ pdf המכיל רק את הבלוק הפנימי - מידות הכריכה ישלחו בהמשך.
הצעת מחיר לספרים/חוברות
דף זה מיועד להצעת מחיר בלבד! - אין לשלוח קבצים לבדיקה
לצורך קבלת מחיר מהיר ומדוייק יש להקפיד על הפרטים הבאים:

לכריכה קשה

יש לשלוח קובץ pdf המכיל רק את הבלוק הפנימי - מידות הכריכה ישלחו בהמשך.
לכריכה רכה

יש לשלוח קובץ pdf המכיל רק את הבלוק הפנימי - מידות הכריכה ישלחו בהמשך.
לכריכת סיכות

יש לשלוח קובץ pdf המכיל את כל הדפים, כולל הכריכה.
לכריכת ספירלה

יש לשלוח קובץ pdf המכיל המכיל את כל הדפים, כולל הכריכה.
לכריכת פוטובוק

יש לשלוח קובץ pdf המכיל רק את הבלוק הפנימי - מידות הכריכה ישלחו בהמשך.