כל הפתרונות במסגרת אחת
קטגוריה זו מיועדת ללקוחות מוכרים לצורך שליחת קבצים.
השליחה מיועדת ללקוחות חוזרים שבצעו בעבר הזמנות.
חבר מועדון חדש יחוייב בתשלום מלא ברכישה הראשונה.
לאחר השליחה יש להמתין מספר שניות לקבלת הודעה ׳׳הבקשה נשלחה׳׳
שליחת קבצים כללית ללקוח מוכר