הנחיות לשליחת קובץ
ניתן לשלוח קובץ מסוג pfd או jpg באיכות של 150dpi לפחות בגודל הרצוי, יש לשלוח קובץ למדבקה אחד בלבד - אנו מבצעים את ההכפלות עבורכם.
במקרה של סוגי מדבקות שונים - יש לשלוח כל קובץ בהזמנה נפרדת (לא ניתן למקם יותר מסוג אחד של מדבקה על דף אחד).
יש לוודא כי הקובץ תואם לצורה שנבחרה - לדוגמא בבחירת עיגול יש לוודא שהגרפיקה לא גולשת מתחום המדבקה העגולה
ניתן ללחוץ על המדבקה הרצויה לצורך הזמנה
הנחיות לשליחת קובץ
ניתן לשלוח קובץ מסוג pfd/ jpg באיכות של 150dpi לפחות בגודל הרצוי.
יש לשלוח קובץ למדבקה אחד בלבד - אנו מבצעים את ההכפלות עבורכם.
במקרה של סוגי מדבקות שונים - יש לשלוח כל קובץ בהזמנה נפרדת.
לא ניתן למקם יותר מסוג אחד של מדבקה על דף אחד.
יש לוודא כי הקובץ תואם לצורה שנבחרה.
בבחירת עיגול יש לוודא שהגרפיקה לא גולשת מתחום המדבקה העגולה.
ניתן ללחוץ על המדבקה הרצויה לצורך הזמנה