הנחיות לשליחת קובץ ללא הגבלת צבע
ניתן לשלוח קובץ מסוג pfd או jpg באיכות של 150dpi לפחות בגודל הרצוי, יש לשלוח קובץ למדבקה אחד בלבד - אנו מבצעים את ההכפלות עבורכם.
במקרה של סוגי מדבקות שונים - יש לשלוח כל קובץ בהזמנה נפרדת (לא ניתן למקם יותר מסוג אחד של מדבקה על דף אחד).
יש לוודא כי הקובץ תואם לצורה שנבחרה - לדוגמא בבחירת עיגול יש לוודא שהגרפיקה לא גולשת מתחום המדבקה העגולה
יש ללחוץ על המדבקה הרצויה לצורך הזמנה
הנחיות לשליחת קובץ להדפסה מטאלית
ניתן להדפיס צבע מטאלי בלבד!!! ללא תוספת צבע וללא רקע
חובה לספק קובץ שחור לבן בלבד! - כל מה ששחור יודפס בצבע המטאלי שנבחר.
השחור חייב להיות מוחלט - ללא גווני אפור וללא כל צבע נוסף.
חשוב להתיחס לאיורי העזר ולהקפיד על קובץ תקין להדפסה מטאלית.
במהלך ההזמנה ניתן לבחור ממבחר צבעים מטאלים.
הנחיות לשליחת קובץ ללא הגבלת צבע
ניתן לשלוח קובץ מסוג pfd/ jpg באיכות של 150dpi לפחות בגודל הרצוי.
יש לשלוח קובץ למדבקה אחד בלבד - אנו מבצעים את ההכפלות עבורכם.
במקרה של סוגי מדבקות שונים - יש לשלוח כל קובץ בהזמנה נפרדת.
לא ניתן למקם יותר מסוג אחד של מדבקה על דף אחד.
יש לוודא כי הקובץ תואם לצורה שנבחרה.
בבחירת עיגול יש לוודא שהגרפיקה לא גולשת מתחום המדבקה העגולה.
יש ללחוץ על המדבקה הרצויה לצורך הזמנה
הנחיות לשליחת קובץ להדפסה מטאלית
ניתן להדפיס צבע מטאלי בלבד!!! ללא תוספת צבע וללא רקע
חובה לספק קובץ שחור לבן בלבד!
כל מה ששחור יודפס בצבע המטאלי שנבחר.
השחור חייב להיות מוחלט - ללא גווני אפור וללא כל צבע נוסף.
חשוב להתיחס לאיורי העזר ולהקפיד על קובץ תקין להדפסה מטאלית.
במהלך ההזמנה ניתן לבחור ממבחר צבעים מטאלים.