הדפסת שירטוטים בצבע או בשחור לבן על גבי נייר שירטוט לבן או פרגמנט חצי שקוף
נטול עץ בעובי 80 גרם - רוחב 90 סנטימטר ואורך לא מוגבל
נייר לבן
90
cm
90
cm
90
cm
פרגמנט
חצי שקוף בעובי 90 גרם - רוחב 90 סנטימטר ואורך לא מוגבל
90
90
90
90
cm
cm
cm
cm
שימו לב! בקטגוריה זו לא ניתן להדפיס רקע כהה על נייר פרגמנט ונייר זה לא מתאים כגלופה לדפוס משי!
13.50₪ למטר רץ
19.80₪ למטר רץ
22.50₪ למטר רץ
39.60₪ למטר רץ
25.20₪ למטר רץ
39.90₪ למטר רץ
36₪ למטר רץ
72₪ למטר רץ

שרותי פלוטר (הדפסות פלוטרים)

הדפסת שירטוטים בצבע / שחור לבן
על גבי נייר שירטוט לבן או פרגמנט חצי שקוף
רוחב 90 סנטימטר ואורך לא מוגבל
90
90
90
cm
cm
cm
חצי שקוף בעובי 90 גרם
90
90
90
90
cm
cm
cm
cm
נייר לבן
נטול עץ בעובי 80 גרם
פרגמנט
רוחב 90 סנטימטר ואורך לא מוגבל
13.50₪
למטר רץ
22.50₪
למטר רץ
39.60₪
למטר רץ
25.20₪
למטר רץ
39.90₪
למטר רץ
72₪
למטר רץ
36₪
למטר רץ
לא מתאים לדפוס משי!
לא מתאים לדפוס משי!
לא מתאים לדפוס משי!
לא מתאים לדפוס משי!
19.8₪
למטר רץ
בקטגוריה זו לא ניתן להדפיס רקע כהה על נייר פרגמנט
ונייר זה לא מתאים כגלופה לדפוס משי!

שרותי פלוטר (הדפסות פלוטרים)