כל הפתרונות במסגרת אחת
המבצע לתלמידים מכל המוסדות לצורכי לימוד בלבד בהצגת תעודת תלמיד/סטודנט בלבד , מחיר רגיל - 30% תוספת למחירים הנקובים.
79
למטר רץ
רוחב 90 ס׳׳מ-נייר 190ג׳
92
למטר רץ
רוחב 105 ס׳׳מ-נייר 190ג׳
97
למטר רץ
רוחב 110 ס׳׳מ-נייר 190ג׳
רוחב 105 ס׳׳מ-נייר 120ג׳
84
למטר רץ
גליון
100/70 ס׳׳מ
נייר מבריק
עובי 280ג׳
נייר מבריק
עובי 280ג׳
חצי גליון
50/70 ס׳׳מ
נייר מבריק
נייר סמימט
עובי 280ג׳
עובי 300ג׳
רבע גליון
גליון
50/35 ס׳׳מ
100/70 ס׳׳מ
נייר סמימט
נייר סמימט
נייר מט
נייר מט
עובי 190ג׳
עובי 190ג׳
עובי 300ג׳
עובי 300ג׳
חצי גליון
רבע גליון
50/70 ס׳׳מ
50/35 ס׳׳מ
100/70 ס׳׳מ
50/70 ס׳׳מ
נייר מט
עובי 190ג׳
50/35 ס׳׳מ
הדפסה במידות קבועות להזמנה מהירה
כל ההדפסות בקטגוריה זו מודפסות באיכות פוטו ברמה הגבוהה ביותר, הדפסה חלקה ללא פסים או נקודות מאמצעות חומרים מקוריים בלבד
ניתן לבחור רוחב גליל ואורך לא מוגבל - ניתן להוסיף הדבקה על קפה במהלך ההזמנה - מינימום להזמנה אורך 1 מטר
35
59
46
84
86
149
48
76
88
128
140
212
48
76
88
128
140
212
גליון
חצי גליון
רבע גליון
לא ניתן להדפיס רקע שחור או כהה במיוחד על נייר זה - יש לפנות לחנות לברור על נייר מתאים לרקע שחור

הדפסות לפרוייקט גמר

הדפסה בצבע מלא ללא הגבלה על כמות הצבע
דיו ארכיוני בטכנולוגית הזרקת דיו ב12 צבעי הדפסה
כל ההדפסות בקטגוריה זו מודפסות באיכות פוטו ברמה הגבוהה ביותר
הדפסה חלקה ללא פסים או נקודות מאמצעות חומרים מקוריים בלבד
הדפסה במידות קבועות להזמנה מהירה
97
92
84
79
למטר רץ
למטר רץ
למטר רץ
למטר רץ
רוחב 90 ס׳׳מ-נייר 190ג׳
רוחב 105 ס׳׳מ-נייר 190ג׳
רוחב 110 ס׳׳מ-נייר 190ג׳
רוחב 105 ס׳׳מ-נייר 120ג׳
המבצע לתלמידים מכל המוסדות לצורכי לימוד בלבד בהצגת תעודת תלמיד/סטודנט בלבד
מחיר רגיל - 30% תוספת למחירים הנקובים.
כל הפתרונות במסגרת אחת
מבצע!!! - הנחה נוספת לקבוצות - פרטים בטלפון 054-4438981
נייר מבריק
נייר מבריק
נייר מבריק
נייר סמימט
נייר סמימט
נייר סמימט
נייר מט
נייר מט
נייר מט
עובי 280ג׳
עובי 300ג׳
עובי 190ג׳
עובי 190ג׳
עובי 300ג׳
עובי 300ג׳
עובי 280ג׳
עובי 280ג׳
עובי190ג׳
גליון
חצי גליון
רבע גליון
גליון
חצי גליון
רבע גליון
גליון
חצי גליון
רבע גליון
100/70 ס׳׳מ
50/70 ס׳׳מ
50/35 ס׳׳מ
100/70 ס׳׳מ
50/70 ס׳׳מ
50/35 ס׳׳מ
100/70 ס׳׳מ
50/70 ס׳׳מ
50/35 ס׳׳מ
35
46
86
48
88
140
48
88
140
149
128
212
212
59
84
76
76
128
ניתן לבחור רוחב גליל ואורך לא מוגבל
ניתן להוסיף הדבקה על קפה במהלך ההזמנה
מינימום להזמנה אורך 1 מטר
לא ניתן להדפיס רקע שחור או כהה במיוחד על נייר זה
יש לפנות לחנות לברור על נייר מתאים לרקע שחור

הדפסות לפרוייקט גמר