הנחיות לשליחת קובץ
ניתן לשלוח קובץ מסוג pfd או jpg באיכות של 150dpi לפחות בגודל הרצוי, יש לשלוח קובץ למדבקה אחד בלבד - אנו מבצעים את ההכפלות עבורכם.
במקרה של סוגי מדבקות שונים - יש לשלוח כל קובץ בהזמנה נפרדת (לא ניתן לבצע יותר מסוג אחד של מדבקה בהזמנה).
יש לוודא כי הקובץ תואם לגודל שנבחר - לגדלים מיוחדים ניתן לפנות במייל להצעת מחיר.
יש ללחוץ על הגודל הרצוי לצורך תחילת הזמנה - המידות בסנטימטר
לרשותכם מבחר סוגי מדבקות הניתנים לבחירה במהלך ההזמנה
עד 70% הנחה לכמות
לרשותכם מבחר סוגי מדבקות הניתנים לבחירה במהלך ההזמנה
הנחיות לשליחת קובץ
ניתן לשלוח קובץ מסוג pfd או jpg באיכות של 150dpi לפחות בגודל הרצוי,
יש לשלוח קובץ למדבקה אחד בלבד - אנו מבצעים את ההכפלות עבורכם.
במקרה של סוגי מדבקות שונים - יש לשלוח כל קובץ בהזמנה נפרדת
(לא ניתן לבצע יותר מסוג אחד של מדבקה בהזמנה).
יש לוודא כי הקובץ תואם לגודל שנבחר
לגדלים מיוחדים ניתן לפנות במייל להצעת מחיר.
יש ללחוץ על הגודל הרצוי לצורך תחילת הזמנה
המידות בסנטימטר
עד 70% הנחה לכמות