לרשותכם תמיכה טכנית מקיפה לכלל המוצרים שברשותינו. הנחיות אלו חוסכות זמן יקר בהדפסה , מלאו אחר הוראות אלו במדויק.
אנו מדפיסים קבצים מוכנים בלבד - עריכה או שינוי הקובץ כרוך בתשלום.
שימו לב כי הנחיות אלו ייחודיות לציוד שברשותינו ובמכוון אינן מתאימות לבתי דפוס אחרים.
תמיכה טכנית