לרשותכם תמיכה טכנית מקיפה לכלל המוצרים שברשותינו. הנחיות אלו חוסכות זמן יקר בהדפסה , מלאו אחר הוראות אלו במדויק.
אנו מדפיסים קבצים מוכנים בלבד - עריכה או שינוי הקובץ כרוך בתשלום.
שימו לב כי הנחיות אלו ייחודיות לציוד שברשותינו ובמכוון אינן מתאימות לבתי דפוס אחרים.
תמיכה טכנית
תמיכה טכנית
לרשותכם תמיכה טכנית מקיפה לכלל המוצרים שברשותינו.
התמיכה חוסכת זמן יקר בהדפסה , אנא מלאו אחר ההוראות במדויק.
שימו לב כי הנחיות אלו ייחודיות לציוד שברשותינו
ובמכוון אינן מתאימות לבתי דפוס אחרים.