הזמנת חוברת עם כריכת ספירלת מתכת עד גודל A3
ניתן להזמין חוברת ספירלה ללא הגבלה על כמות הדפים.
אם נדרשת הדפסה דו צדדית יש לספק קובץ עם מספר עמודים זוגי בלבד.
חשוב לקחת בחשבון שהחורים לספירלה מטפסים 9 מילימטר מצד הכריכה.
יש לשלוח קובץ pdf אחד המכיל את כל העמודים על פי הסדר הרצוי.
ניתן להזמין חוברת עד גודל 42/29 ס׳׳מ כאשר הספר עומד או שוכב.
להזמנת ספר גדול יותר יש לבחור בכריכת ספירלה עד גודל A3.
יש לספק קובץ המכיל בדיוק את המידה הרצויה לחוברת בתוספת בליד של 3 מ׳׳מ.
אסור להוסיף צלבי סימון מכל סוג או שוליים מיותרים מעבר למידה הרצויה.
לאחר ההזמנה הקבצים עוברים בדיקה קפדנית, במקרה של קבצים לא תקינים נדאג לאפשר תיקונים על פי הצורך על מנת לקבל מוצר מושלם
המחיר בסוף ההזמנה - עבור חוברת מוכנה כולל כריכת ספירלת מתכת ודפים מודפסים בצבע מלא ללא הגבלה.
הזמנת חוברת עם כריכת ספירלת מתכת עד גודל A3
ניתן להזמין חוברת ספירלה ללא הגבלה על כמות הדפים.
אם נדרשת הדפסה דו צדדית יש לספק קובץ עם מספר עמודים זוגי בלבד.
חשוב לקחת בחשבון שהחורים לספירלה מטפסים 9 מילימטר מצד הכריכה.
יש לשלוח קובץ pdf אחד המכיל את כל העמודים על פי הסדר הרצוי.
ניתן להזמין חוברת עד גודל 42/29 ס׳׳מ כאשר הספר עומד או שוכב.
להזמנת ספר גדול יותר יש לבחור בכריכת ספירלה עד גודל A3.
יש לספק קובץ המכיל בדיוק את המידה הרצויה לחוברת בתוספת בליד של 3 מ׳׳מ.
אסור להוסיף צלבי סימון מכל סוג או שוליים מיותרים מעבר למידה הרצויה.
לאחר ההזמנה הקבצים עוברים בדיקה קפדנית, במקרה של קבצים לא תקינים
נדאג לאפשר תיקונים על פי הצורך על מנת לקבל מוצר מושלם
המחיר בסוף ההזמנה - עבור חוברת מוכנה כולל כריכת ספירלת מתכת
ודפים מודפסים בצבע מלא ללא הגבלה.